HANOTOURS - 送服务,接笑容

: 1900 0059

: 024 7309 0009

: 0902 005 009

cờ Việt Nam cờ nước Anh cờ Trung Quốc cờ Đài Loan cờ Nhật Bản

联系方式

河内办公室

河内市,东多郡,郎夏路105号,福特楼 房号 402A

电话: 024 7309 0009 – 传真: 024 3853 3555 - 号:2117817285

电子邮箱: info@hanotours.com

海阳省办公室

海阳市,青年路,168号

电话: 1900 0059 – 传真: 024 3853 3555

电子邮箱: dulichdichvuvang@gmail.com

胡志明市办公室

胡志明市第一郡,阮庭照路4号印度支那公园T.19

电话: 1900 0059 – 传真: 024 3853 3555 - 号:2117817285

电子邮箱: info@hanotours.com

-锦标
11
2222
2
a